Czy trzeba się wstydzić koloryzmu? : o związkach niektórych artystów II Grupy Krakowskiej z nurtem kolorystycznym

Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 4 (1995) s. 39-53
Janusz Antos

 

do góry