Nieniszcząca metoda pomiaru pH papieru w obiektach zabytkowych

Ochrona Zabytków, Tom 16, Numer 2 (61) (1963) s. 69
Daniel Tworek

 

do góry