K sídelní a hospodářské soustavě u nejstarších Slovanů : (Podle poznatků výzkumu v Březně)

Slavia Antiqua : czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim, Tom 30 (1984-1987) s. 51-61
Ivana Pleinerová

 

do góry