Konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu w okresie niewoli narodowej (1795-1918)

Studia Waweliana, Tom 6/7 (1997/1998) s. 191-197
Krzysztof Rafał Prokop

 

do góry