"Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu", Zamość 7-9 XII 1998

Archeologia Polski Środkowowschodniej, Tom 4 (1999) s. 274-275
Halina Taras

 

do góry