Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1651 roku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 13-31
Zdzisław Budzyński

 

do góry