Sytuacja prawna Żydów w Rzeszowie XVII i XVIII w.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 8 (1999) s. 3-18
Barbara Wizimirska

 

do góry