Kończący, Nienaukowy Dopisek do Okruchów Filozoficznych : mimiczno-patetyczno-dialektyczny zlepek : egzystencjalny wkład Johannesa Climacusa, wydany przez S. Kierkegaarda

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 4 (52) (1998) s. 215-220
Søren Kierkegaard , Bronisław Świderski (tł.)

 

do góry