"Russia and the Formation of the Romanian National State 1821-1878", Barbara Jelavich, Cambridge 1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 3 (1988) s. 599-602
Stefan Kieniewicz , Barbara Jelavich (aut. dzieła rec.)

 

do góry