Kaplica Zygmuntowska. Król Salomon - princeps fundator

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 1/2 (2005) s. 59-96
Mieczysław Morka

 

do góry