Pastorały średniowieczne w Polsce - uwagi na marginesie pracy Katarzyny Bogackiej Pastorały w Polsce XI-XVIII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 347-364
Elżbieta Dąbrowska, Geneviève François , Katarzyna Bogacka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Katarzyna Bogacka ,Pastorały w Polsce XI-XVIII w. ,Warszawa 2004

 

do góry