Leon Petrażycki i jego wizja ustroju politycznego

Miscellanea Sociologica et Philosophica, Tom 8 (2007) s. 247-266
Jerzy Śmiałowski

 

do góry