Druga kaplica w Padwie

Spotkania z Zabytkami, Tom 16, Numer 10 (68) (1992) s. 30-32
Dorota Kowalczyk

 

do góry