Zawierzyć wyobraźni : obraz dzieciństwa w filmach "Moje życie psa Lasse" Halströma i "Filmowych czasach" Fridrika Thóra Fridrikssona

Kwartalnik Filmowy, Tom 23, Numer 39-40(99-100) (2002) s. 225-232, 369-370
Jadwiga Roskowska

 

do góry