Początki sodalicji mariańskiej przy kolegium jezuickim w Toruniu (nieznany dokument Klaudiusza Aquavivy z 14 IX 1606r.)

Rocznik Toruński, Tom 29 (2002) s. 189-196
Marcin Hlebionek, Angelis Berode

 

do góry