"Źródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770", T. I, II, red. nauk. Stanisław Herbst, Warszawa 1963, 1965 : [recenzja]

Rocznik Warszawski, Tom 8 (1970) s. 297-299
Barbara Grochulska , Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.)

 

do góry