Czy refektarz w klasztorze Dominikanów w Krakowie jest oratorium klasztornym, czy kościołem przeddominikańskim?

Folia Historiae Artium, Tom 16 (1980) s. 21-38
Józef Stanisław Jamroz

 

do góry