Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warst Rynku Warzywnego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 2/3, Numer 1 (2005/2006) s. 375-395
Bernard Kłyszejko, Zygmunt Chełkowski, Bożena Chełkowska, Andrzej Sobociński

 

do góry