Działalność publiczna Niemcewicza w latach 1807-1813 : (w świetle własnych i współczesnych pamiętników

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 263-292
Marjan Tyrowicz

 

do góry