"Pamiętnik albański" - dziennik żołnierski z 1918 roku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 219-237
Władysław Stanio, Barbara Stanio-Pyrkosz

 

do góry