Francuska gałąź "sztuki królewskiej" w życiu III Republiki i wolnomularstwa światowego : (czas ideowego przełomu:1870-1900)

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 31, Numer 3 (1999) s. 19-36
Ludwik Hass , Agnieszka Dąbrowska (tł.)

 

do góry