Intelektualiści i politycy francuscy o sprawie polskiej i Polakach na przełomie XIX i XX w. w świetle ankiet

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 31, Numer 3 (1999) s. 37-51
Krzysztof Dunin-Wąsowicz , Agnieszka Dąbrowska (tł.)

 

do góry