Kontrowersje wokół Polski w opiniach politycznych i prasowych Francji (październik 1938 - marzec 1939)

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 31, Numer 3 (1999) s. 139-158
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska , Agnieszka Dąbrowska (tł.)

 

do góry