"Głosy polskie rękopisu „Sermones de tempore et de sanctis” nr XV 32 biblioteki oo. dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku", R. Laskowski, J. Reczek, Wrocław 1968, Ossolineum, ss. 115, 3 nlb., tabl. 8, Kom. Językoznawstwa PAN, Wydawnictwa Źródłowe : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 303-304
T. U. , R. Laskowski (aut. dzieła rec.), J. Reczek (aut. dzieła rec.)

 

do góry