Ustawa z 29 marca 1869 roku «O obliczaniu ludności» i przepisy wykonawcze - podstawą przeprowadzania powszechnych spisów ludności na terenie Galicji

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 143-151
Zofia Szulc

 

do góry