Komunalna Kasa Oszczędności miasta Łodzi w okresie pokryzysowym (1935-1939)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 121-131
Bogusław Piotr Marks

 

do góry