Ofiara przestępstwa w prawie polskim na tle tendencji międzynarodowych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 36 (307) (1996) s. 51-65
Shakir M. Amin

 

do góry