Wpływ "epikei" na moc obowiązującą prawa według Tomasza z Akwinu

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 25 (172) (1987) s. 63-84
Władysław Bojarski

 

do góry