["En veca Grotowski" (Tydzień Grotowskiego)...].

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 40, Numer 7 (1995) s. 167

 

do góry