Przykłady specyfikacji modeli zgodnych ze zmiennymi w czasie parametrami strukturalnymi

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, Tom 36 (2005) s. 5-18
Beata Bazeli

 

do góry