Zaiste : nieoczywiste. Obrazy Boga w poezji Marcina Świetlickiego

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(16) (2011) s. 15-23
Zofia Zarębianka

 

do góry