"Personality and Accomplishement by Arthur Burkhard", Matthias Grünewald, Cambridge Mass. 1936 : [recenzja]

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 5, Numer 1 (1937) s. 92-95
, Matthias Grünewald (aut. dzieła rec.)

 

do góry