Budowa wodociągu miejskiego w Rzeszowie w latach 1902-1935

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 209-218
Bernadeta Szarzyńska

 

do góry