Podział administracyjny, obszar i ludność województwa rzeszowskiego (podkarpackiego) w latach 1945-2005

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 19 (2007) s. 167-181
Mirosław Romański

 

do góry