Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 21. XI. 1948 r. do 26. XI. 1949 r.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 42 (1949) s. 5-39

 

do góry