Trudne sąsiedztwo : konflikty szlachty kujawskiej z Toruniem w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w świetle akt sejmikowych

Rocznik Toruński, Tom 28 (2001) s. 73-93
Ewa Rzepka

 

do góry