System penitencjarny w dawnym Toruniu (do końca XVIII wieku)

Rocznik Toruński, Tom 17 (1986) s. 221-233
Stanisław Wałęga

 

do góry