Druhová štruktúra slovenského historického spevuv porovnaní s Mickiewiczovym "Konradom Wallenrodom"

Slavia Occidentalis, Tom 30 (1973) s. 43-67
Jozef Hvišč

 

do góry