Dekoracja heraldyczna pałacu przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 10 (2005) s. 59-88
Marek Walczak

 

do góry