Twórczość graficzna Rembrandta van Rijn. Nowe perspektywy badawcze dzieła graficznego

Rocznik Historii Sztuki, Tom 33 (2008) s. 65-127
Jolanta Talbierska

 

do góry