Początki klasztorów franciszkanów i dominikanów w Toruniu

Rocznik Toruński, Tom 13 (1978) s. 216-230
Kamila Maj

 

do góry