Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
ISSN 1230-5057

up