Studia Ukrainica Posnaniensia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
ISSN 2300-4754

up