Ochrona Zabytków
Tom 2 ( 1949), Nr 2 (6)

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247

do góry