Problemy Zarządzania
Tom 10 ( 2012), Nr 4 (1)

Uniwersytet Warszawski
ISSN 1644-9584

do góry