Problemy Zarządzania
Tom 13 ( 2015), Nr 2 (1)

Uniwersytet Warszawski
ISSN 1644-9584

do góry