Małopolskie Studia Historyczne
Tom 2 ( 1959), Nr 2-3

Polskie Towarzystwo Historyczne
ISSN 0209-1372

do góry