Problemy Zarządzania
Tom 15 ( 2017), Nr 2 (1)

Uniwersytet Warszawski
ISSN 1644-9584

do góry