Kwartalnik Filmowy
Tom 24 ( 2003), Nr 41-42(101-102)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry