Kwartalnik Filmowy
Tom 26/27 ( 2005), Nr 52 (112)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry